Гражданска отговорност поскъпва | novini.sveyo.com

Гражданска отговорност поскъпва | novini.sveyo.com:

Цените на Гражданска отговорност за 2012 година ще бъдат знчително увеличени. Задължителната застраховка Гражданска отговорност поскъпва с до 10%.

Няма коментари:

Популярни автомобили