Екотаксата - остава или отпада ?

Според българското законодателство екотаксата, която се плаща при нов внос на автомобил, е задължителна. У нас тя се нарича продуктова и се събира от колективните организации за оползотворяване на стари коли. В зависимост от възръстта на автомобила тя е различна, като за нов сумата не надхвърля 150 лв., а за най-старите е 270 лв. Без да сте заплатили този налог, в момента не можете да се движите по българските пътища.Идеята е по този начин да си плащате за бъдещото претопяване и рециклиране на автомобила. В северната ни съседка има подобен налог, само че за замърсяване. Той обаче беше оспорван от румънец на име Йоан Тату, който заведе дело в Съда на Европейския съюз в Люксембург и най-важното - спечели го. Евросъдиите определиха таксата за замърсяване в Румъния като дискриминационна. Според съда всяка страна може да определя какви такси да налага, но не може да се затруднява вносът на употребявани автомобили.

От нашето правителство се канят отдавна да въведат и такса за замърсяване на въздуха. При така стеклите се обстоятелства това обаче едва ли ще стане лесно. Въвеждането на такса за замърсяване на въздуха, която да се плаща при внос на стари коли, ще е в нарушение на правото на ЕС. Освен това по аналогия с румънския случай всеки внесъл автомобил в България и платил задължителната тук екотакса за претопяването му може да поиска съдът в Люксембург да се произнесе.

Така много лесно и българската екотакса може да бъде обявена за дискриминационна. Нашият налог е много сходен с румънския, защото и той се плаща само при внос на автомобили, а не и при сделки в страната. Единственият начин обаче това да се случи и у нас е чрез завеждане на дело от българин. Според специалистите в бранша достатъчно е само едно такова дело да бъде спечелено и продуктовата такса у нас ще отпадне.

Екотаксата у нас, както вече пояснихме, не се плаща заради замърсяването на въздуха, а за бъдещето рециклиране на автомобила. Тя съществува от 2008 година. От тогава до днес са внесени 400 000 автомобила втора ръка, което прави сумата от продуктовия налог приблизително 80 млн. лева. Ако екотасата бъде обявена за дискриминационна, държавата ще трябва да върне парите на всички, които за тези три години са се сдобили с автомобил нов внос.

Вестник "Авто Пазар"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Следвай по Email