Винетки - цени за 2012

Винетки - цени за 2012


Комисията за защита от дискриминация (КЗД) поиска от правителството да преразгледа цените на винетните такси, съобщава БГНЕС. Предписанието е изпратено до министрите на регионалното развитие и финансите.
В него се настоява месечният размер на винетната такса да не надвишава 10% от цената на годишния стикер, седмичният да не надхвърля 5 % от нея, а дневният – 2 % от цената на годишния. От КЗД искат също така годишната винетка да важи от дата до дата вместо за календарна година и да се ваведат дневни стигери за возила до 3.5 тона.
Комисията препоръчва на Министерски съвет да обсъди нормативни промени с цел събиране на винетните такси по електронен път и за замяна на физическите винетни стикери с електронна винетка.
Според КЗД сега действащото законодателство у нас противоречи на Директивата Евровинетка, практиката на Съда на ЕС в Люксембург и националните мерки в другите държавите членки, защото налаганите винетни такси не отговарят на изискването да са пропорционални на времето на ползване, което прави цените им дискриминационни.
Според КЗД Директива Евровинетка изисква цените на краткосрочните винетки да са пропорционални на продължителността на времето на ползване, за да не бъдат поставяни потребителите, които ползват рядко и инцидентно пътната инфраструктура, в положението да заплащат значително по-скъпо за определен период от време в сравнение с тези, които ползват годишни винетки.
При сега действащите цени за ППС от ІІІ категория месечната винетка струва 25 лева, а годишната 67 лева. Това означава, че при годишните винетки ползването на пътищата за един месец струва на потребителя 5.58 лева, а иначе месечната винетка е 4-5 пъти по-скъпа – 25 лева.
Комисията отхвърля аргумента на заинтересованите министерства, че сега установената валидност на годишните винетки улеснява контрольорите. Те можели да установят дали съответното движещо се по пътищата ППС има такава, ориентирайки се само по художествения дизайн на годишната винетка, без да се налага да го спират за проверка.
Според КЗД този метод не е в състояние да осигури ефективен контрол, защото годишните винетки са едва 33% от продадените. Останалите 67% са краткосрочни, за които визуалният метод на контрол е абсолютно неприложим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Следвай по Email